20-04-2021

Er is een volgende fase aangebroken in het traject van fuseren. Na een eerste verkenning in voorjaar 2020, is in het najaar het fusie-onderzoek gestart. Op grond van die uitkomsten hebben de beide besturen in januari 2021 een voorgenomen besluit tot fusie genomen. Dit besluit wordt volgens wettelijke regels getoetst voordat het definitief kan worden. Hier leest u de achtergrond informatie van de stappen die de afgelopen periode gezet zijn en kijken we vooruit op wat er nu staat te gebeuren.